Latest News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 2018-11-23 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 • 2018-11-21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ได้ในวันเวลาราชการ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ.สมุทรสาคร

 • 2018-10-17 เผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเคมีภัณฑ์ปี2562

 • 2017-08-01 ใบสมัครพนักงานราชการ ปริ๊นใบสมัคร หน้า-หลัง และให้จัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS ภายในวันที่ปิดรับสมัคร (ถือวันที่นำส่งไปรษณีย์ประทับตราค่ะ)


  ดูทั้งหมด
 • ข่าวประกวดราคา

  ข่าวประกวดราคา

 • 2018-12-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี ระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-12-11 ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 6 เครื่อง

 • 2018-12-07 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Multidetector CT scan (MDCT) 64 slices ขึ้นไป จำนวน 1 เครื่อง

 • 2018-12-06 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (MDCT) 128 slices ขึ้นไป จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-12-03 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารบริการ 12 ชั้น จำนวน 1 งาน

 • 2018-12-03  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-12-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-11-28 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกระบอกฉีดยาพลาสติก (Disp. Syringe) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-11-26 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษาพร้อมชุดอุปกรณ์และระบบประกอบการจำลองการรักษาแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 • 2018-11-22 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี ระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-11-22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุผ้า จำนวน 55 รายการ

 • 2018-11-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-11-16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเลนส์แก้เวตาเทียม ชนิดพับได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.0 mm จำนวน 1,400 ชิ้น

 • 2018-11-15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (MDCT) 128 Siles ขึ้นไป จำนวน 1 เครื่อง

 • 2018-11-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-11-14 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี ระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-11-06 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความคมสูง ชนิดสี ระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 • 2018-11-06 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-11-05 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อกระบอกฉีดยาพลาสติก (Disp. Syringe) จำนวน 5 รายการ

 • 2018-10-31 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-10-29 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จุงหวัดสมุทรสาคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-10-29 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้า ผู้ป่วยและผ้าต่างๆ จำนวน 1,128,813 กิโลกรัม

 • 2018-10-25 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อลิฟท์เตียงโดยสาร เพื่อติดตั้ง ณ อาคารอุบัติเหตุ จำนวน 2 ตู้

 • 2018-10-09 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-10-08 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 • 2018-09-28 ประกาศประกวดราคากลาง โครงการจัดซื้อกระบอกฉีดยาพลาสติก (Disp Syringe) จำนวน 5 รายการ

 • 2018-09-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ หู คอ จมูก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-09-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว Liquid Oxygen จำนวน 400,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

 • 2018-09-19 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

 • 2018-09-19 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

 • 2018-09-17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ จำนวน 1,128,813 กิโลกรัม


  ดูทั้งหมด